Aros de Esperanza

SITEMAP  |  CONTACT    OK   

Laatste nieuws

31-1Schoolschoenen dankzij BNNVARA!
31-12Gelukkig Nieuwjaar/2024!
24-12Cadeautjes december 2023
11-12Eindtoernooi 2023 t/m 12 jaar
11-12Wijk Blanquizal groter en groter
meer nieuws

AROS DE ESPERANZA

>Wie zijn we
>Programma's
>Methodiek
>Waar we werken
>Organisatie
>Bestuur
>Gegevens
>Fases

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

OK
Steun Aros de Esperanza!

AROS DE ESPERANZA  >  Methodiek

Methodiek

   Afdrukken

Basketbal is het middel om de meisjes te kunnen bereiken, om hen van de straat en uit de problemen te houden.

 

 

Via het basketbalprogramma wil Aros de Esperanza dat de meisjes een leuke tijd hebben, een mooie hobby, iets om naar uit te kijken elke dag, iets dat deel gaat uitmaken van hun leven, en een verbeterende invloed heeft op hun gezondheid, welvaart en levenskwaliteit.

 

 

Alle basketbaltrainingssessies duren twee uur. Van deze twee uur zijn altijd tien tot vijftien minuten besteed aan discussietijd. Discussies tijdens de trainingssessies gaan over de doelen en hoop van Aros de Esperanza. Het doel van de discussies is dat de meisjes na gaan denken over hun leven en over hun toekomst.

 

 

 

Via de discussies willen we voorkomen dat de meisjes niet dezelfde fouten gaan maken zoals zo veel meisjes voor hen gedaan hebben (inclusief hun moeders) met het vroegtijdig verlaten van school, het gebruiken van drugs, het toetreden tot bendes of het zwanger geraken op dertien of veertien jarige leeftijd.

 

Aros de Esperanza wil dat de meisjes zich gaan realiseren dat zij een positieve verandering in hun leven kunnen maken als ze willen, en dat ze een serieuze en gezonde levensstijl gaan adopteren waardoor ze gerespecteerde inwoners van hun wijk gaan worden en de wijk een betere plaats gaan maken om in te leven.

 

 

Aros de Esperanza heeft een officieel projectreglement met strikte regels waaraan elke speelster moet voldoen. De meisjes mogen alleen deelnemen aan de programma’s van Aros de Esperanza als zij en hun ouders akkoord zijn met het reglement en dit reglement hebben ondertekend. Het reglement bestaat uit diverse gedragsregels en waarden en normen waaraan alle speelsters moeten voldoen. Tevens staan in het reglement diverse regels m.b.t. studeren.

 

Zo heeft Aros de Esperanza de regel dat een meisje naar een school moet gaan als ze wil deelnemen aan het basketbalprogramma. Veel meisjes in Medellín kiezen er namelijk voor om rond de leeftijd van 13 of 14 jaar hun school voortijdig te verlaten. Zonder diploma eindigen vele meisjes in het criminele, drugs of seks circuit.

 

Alle speelsters moeten hun best doen op school, om te proberen goede cijfers te behalen. Elke keer als de speelsters een schoolrapport hebben gekregen moet dit worden getoond aan hun coach, en een kopie ervan wordt bewaard bij hun inschrijfgegevens in ons kantoor. Als een speelster meer dan twee onvoldoendes heeft, dan mag ze tijdelijk niet deelnemen aan de leaguewedstrijden en familiedagen totdat ze deze onvoldoende(s) heeft omgebogen in voldoende(s). De speelsters met meer dan twee onvoldoendes mogen wel gewoon blijven deelnemen aan de trainingen.

 

Alle coaches moeten tijdens de trainingen de presentie bijhouden van de speelsters. Als een speelster twee trainingen achter elkaar niet is verschenen op de training dan moeten de coaches  een verplicht huisbezoek doen om de redenen te achterhalen.

 

 

Via het basketbalprogramma wil Aros de Esperanza de meisjes tevens goede sociale en communicatieve vaardigheden aanleren, alsmede gepaste familienormen en waarden, zoals discipline, eerlijkheid, respect, solidariteit en tolerantie. Daar de meeste meisjes van de straat komen gebruiken veel van hen namelijk zeer abusieve taalgebruik, schreeuwen ze naar elkaar in plaats van praten en zien ze vechten als de enige manier van communiceren.

 

De basketbaltrainingen leren de meisjes om respect voor elkaar te hebben, om niet te schreeuwen maar te praten en te luisteren, om niet te vechten maar te discussiëren, om geen abusieve taalgebruik te gebruiken maar om aardig te zijn.

 

 

Daar basketbal een teamsport is leren de meisjes om op een sociale manier met elkaar om te gaan op het veld, en daarna dit gedrag te kopiëren naar hun dagelijkse leven. Basketbal als een sport brengt discipline in het leven van de meisjes, dat de meisjes kan helpen in andere delen van hun leven, zoals educatie, carrière en relaties.

 

 Aros de Esperanza betrekt structureel familie en wijkinwoners in het basketbalprogramma. De trainingen, leaguewedstrijden en familiedagen hebben als doel om meisjes en families van verschillende wijken bij elkaar te brengen, om raciale en economische grenzen op te heffen, om mensen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen.

 

 

 

Aros de Esperanza wil dat wijkinwoners van alle leeftijden, geslacht en raciale achtergrond elkaar kunnen ontmoeten, en samen kunnen ontspannen tijdens de trainingssessies, wedstrijden en familiedagen.

 

Aros de Esperanza steunt tevens de Colombiaanse sociale overheidsinitiatieven, zoals de preventieprogramma’s met betrekking tot HIV/AIDS, tienerzwangerschap en drugs en alcohol gebruik.

 

De basketbalactiviteiten van Aros de Esperanza dienen als ingang voor zulke sociale overheidsinitiatieven. Via het uitnodigen van gastsprekers van sociale overheidsinstanties bij de basketbaltrainingen en leaguewedstrijden zal de kennis van de meisjes over deze onderwerpen vergroot worden.

 

MET DANK AAN ONZE SPONSORS


Particuliere donateurs www.uniquewebdesign.nl www.avelon.nl www.adinco.nl www.oudemaas.nl