Aros de Esperanza

SITEMAP  |  CONTACT    OK   

Laatste nieuws

31-1Schoolschoenen dankzij BNNVARA!
31-12Gelukkig Nieuwjaar/2024!
24-12Cadeautjes december 2023
11-12Eindtoernooi 2023 t/m 12 jaar
11-12Wijk Blanquizal groter en groter
meer nieuws

Diversen

>Nieuws
>Sitemap
>Nieuwsbrief
>Fotoalbum
>La Liga de Esperanza
>ANBI-status

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

OK
Steun Aros de Esperanza!

Diversen  >  Nieuws  >  Help ons met de aanleg van veilige basketbalvelden

Help ons met de aanleg van veilige basketbalvelden

 

Help Aros de Esperanza om veilige basketbalvelden aan te leggen
voor kansarme meisjes in de sloppenwijken van Medellín!

 

Project context:

Aros de Esperanza (‘Basketbalringen van Hoop’) is een Nederlandse stichting die in achtergestelde wijken in Medellín, Colombia door middel van een gratis sociaal basketbalproject verbeteringen wil aanbrengen in de leefomstandigheden van kansarme meisjes met de leeftijd van 6 t/m 23 jaar. Het sociaal basketbalproject is inmiddels een groot succes. Wat in 2008 is gestart als een programma in een enkele sloppenwijk voor 20 meisjes heeft zich inmiddels uitgespreid over acht sloppenwijken met een bereik van ruim 650 meisjes. 

 

 

Aros de Esperanza heeft de volgende 5 concrete doelstellingen:

- voorkomen dat meisjes vroegtijdig hun school verlaten;
- het voorkomen van tienerzwangerschappen;
- voorkomen dat meisjes toetreden tot lokale drugbendes;
- voorkomen dat meisjes drugs gaan gebruiken;
- aanleren van gepaste normen en waarden aan meisjes.

Sinds de oprichting van het project in 2008 is het een droom om ooit als thuisbasis eigen basketbalvelden met multi-inzetbaar bijgebouwtjes te hebben waarop onze projectactiviteiten in alle rust gehouden kunnen worden.

Waarom willen wij eigen basketbalvelden gaan aanleggen?
1. Elk jaar wordt ons project groter en groter. Steeds meer families komen hun dochters aanmelden omdat ze goede resultaten en vooruitgang zien bij de reeds deelnemende meisjes. Door de gestage groei hebben wij per week steeds meer dagen toegang nodig tot de gemeentelijke sportveldjes om daar onze activiteiten te kunnen houden. Deze velden zijn echter niet altijd beschikbaar waardoor wij letterlijk op straat staan om daar onze activiteiten te moeten houden.

 

   


2. De gemeentelijke sportveldjes waarop wij onze activiteiten houden zijn in zeer slechte staat. Er vinden veel vernielingen plaats waarbij vooral de basketbalconstructies het vaak moeten ontgelden. Al vele jaren kampen wij daardoor met velden die geen backboards hebben, wat het geven van kwalitatief goede basketbaltrainingen onmogelijk maakt. De sporttak van de gemeente geeft helaas nooit thuis in deze situaties en zelf mogen we het niet repareren.

   


3. De veiligheid rondom de publieke velden is niet al te best. Naast alle velden liggen parkjes waarop volop drugshandel wordt gedreven. Concurrerende drugsbendes willen deze plekken met geweld van elkaar overnemen waardoor ons de kogels om de oren vliegen. Ook vinden er liquidaties plaats, wat de meisjes vreselijk bang maakt.

 


Onze doelstelling m.b.t. eigen basketbalvelden:
Momenteel werkt Aros de Esperanza in acht arme wijken van Medellín. Graag zouden wij dan ook voor elk van deze sectoren een eigen basketbalveld met multifunctioneel bijgebouwtje aan willen leggen. Via crowdfundingsacties hopen wij deze droom te kunnen verwezenlijken. In 2022 willen we aan de eerste fase beginnen: de aanleg van ons eerste eigen basketbalveld met multi-inzetbaar bijgebouwtje. Daarna is het doel om elk jaar één nieuw basketbalveld met bijgebouwtje aan te leggen zodat we uiteindelijk in 2030 voor alle acht sectoren van de stad eigen basketbalvelden met activiteitengebouwtjes hebben. 

Kosten eigen basketbalveld:
De totaal benodigde oppervlakte om een eigen basketbalveld met multifunctioneel bijgebouw aan te leggen is minstens 2.000 m2. De afmeting van een basketbalveld is 28x15 meter. Tevens is er ruimte nodig voor diverse meters uitloop aan alle kanten van het veld en een gebouwtje om materiaal e.d. op te slaan, maar ook voor bijv. huiswerkbegeleiding en Engelse les. Indien mogelijk ook een kleine zittribune aan één kant van het veld voor aanwezige families van de deelnemende meisjes, alsmede twee toiletten.

De aanschaf van een stukje grond van deze oppervlakte in de zeer dichtbevolkte wijken ligt met name vanwege schaarste en opkopers al snel rond de 75.000 euro. Ook zijn er lichtmasten vereist zodat ook in de avonduren activiteiten kunnen worden gehouden (de zon gaat in Colombia het hele jaar om 18:00 onder) evenals een dakconstructie die beschermt tegen zon en regen. Voor de veiligheid moet er tevens een stevig hek om het veld komen te staan. De kosten van alle materiaal (en mankracht) liggen rond de 40.000 euro. Per basketbalveld met multi-inzetbaar bijgebouwtje is er dus een budget van minstens 115.000 euro nodig.

Breakdown kosten: 

Kosten aanleg eigen basketbalveld

Aanschaf stuk grond (minimaal 2.000 m2)  75.000 euro                      
Materiaal en mankracht (cementvloer basketbalveld, backboards, hekwerk, lichtmasten, zittribune, dakconstructie veld, multifunctioneel bijgebouwtje met 2 toiletten, enz.)  40.000 euro      
Totaal 115.000 euro 


Hopelijk wilt u ons steunen om onze droom te realiseren: eigen veilige basketbalvelden voor de meisjes! Stichting Aros de Esperanza heeft de ANBI-status, dus uw bijdrage aan ons project is fiscaal op te voeren als gift.

  

Stichting Aros de Esperanza

Rekeningnummer NL25.ABNA.042.74.81.147

info@aros-de-esperanza.org

www.aros-de-esperanza.org
 

 

  
Meer nieuws:

MET DANK AAN ONZE SPONSORS


Particuliere donateurs www.uniquewebdesign.nl www.avelon.nl www.adinco.nl www.oudemaas.nl